Kom meepraten woensdag.

Datum:
03
-
09
-
2023

Een (heel klein) blogje deze keer.

Eigenlijk alleen maar een oproep. Een oproep om aankomende woensdag 6 september aanwezig te zijn bij onze ALV en mee te praten over (de toekomst van) DSC. Vol trots gaan we vertellen over wat we het afgelopen seizoen hebben bereikt. We hebben echter ook een blik op de toekomst. Die staat verankerd in onze missie en visie maar vertaalt zich ook in een strategie voor het seizoen 2023/2024. Technische zaken, vrijwilligersbeleid, verbouwing clubhuis, maatschappelijke zaken, vacatures op cruciale posities……….. en nog veel meer. Interessante thema’s om met elkaar over in gesprek te gaan.

Zorg dat je erbij bent. Je stem is belangrijk.

Klik hier voor de agenda. Tot woensdag.

Edwin Mulder
Voorzitter DSC

Terug