ALV 6 september 2023

Datum:
23
-
08
-
2023

Beste leden van DSC,

Onlangs nodigden we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op woensdag 6 september, aanvang 20.00 uur.

We ontvangen jullie voor deze vergadering graag in ons clubhuis!

De agenda voor deze vergadering is als volgt.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen ALV 9 november 2022
 4. Terugblik seizoen 2022-2023
 5. Financiële afwikkeling seizoen 2022-2023
 6. Begroting seizoen 2023-2024
 7. Aftredend (niet herkiesbaar) als lid van het bestuur: René Dekker
 8. Professioneel vrijwilligersbeleid
 9. Voortgang focusgebieden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De notulen van de ALV van 9 november liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage in het clubhuis.

Bestuur KV DSC

Terug
Datum:
dag
-
maand
-
jaar