Arbitragebeleid

Elke wedstrijd in het korfbal moet gefloten worden. En we willen natuurlijk allemaal dat er ‘een goede scheids ’op deze wedstrijd staat. Bij de allerkleinste jeugd is dat iemand die als een wedstrijdleider optreedt en misschien wel de kleintjes ook een beetje coacht; in de top verwachten we dat er iemand ‘zijn mannetje (of vrouwtje)’ staat, onpartijdig is en met weerstand kan omgaan.

Het goed fluiten van wedstrijden is niet iedereengegeven. Toch kan het fluiten van wedstrijden erg leuk zijn. Als je beschikt over de juiste spelregelkennis en je weet deze toe te passen tijdens wedstrijden, gecombineerd met de juiste houding t.o.v. spelers/coaches/publiek, kun je een heel eind komen en loop je er niet zelden tegenaan dat je na afloop hoort: “Lekker gefloten,Scheids!” Dat is de ultieme kick voor een scheidsrechter; of je nu de F-jes fluit of in de Korfballeague.

Het KNKV werkt met het Masterplan Arbitrage. Dat betekent dat we er naar streven om elke wedstrijd (in ieder geval in het top- en wedstrijdkorfbal) te laten leiden door een opgeleide, neutrale  scheidsrechter. De wedstrijden in het breedtekorfbal worden gefloten doorscheidsrechters van de eigen vereniging.

Arbitrage bij DSC

Bij DSC worden de wedstrijden in het zogenaamdebreedtekorfbal gefloten door spelers uit de senioren en A-junioren. 3 Keer per seizoen (1e helft veld, zaal en 2e helft veld), als het programma bekend is, worden deze wedstrijden zo eerlijk mogelijk verdeeld. Deze indeling wordt gemaakt door Anne-Marie Vrijhoff, waardoor de teams zien welke wedstrijden ze moeten fluiten. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van het team om de naam van de betreffende scheidsrechter zo snel mogelijkdoor te geven aan Anne-Marie, zodat deze kan worden ingevoerd in Sportlink. De scheidsrechter staat daarmee ‘op de wedstrijd’ en wordt via de KNKV wedstrijdzaken app herinnerd dat de wedstrijd op het programma staat. ‘Ik was het vergeten’, is dan ook geen optie.
Daarbij is en blijft het de verantwoordelijkheid van het team om de aangewezen wedstrijd te fluiten. Ruilen mag (maar geef het even door aan Anne-Marie) maar afschrijven of teruggeven is geen optie (zelf regelen dus).
Bij DSC streven we er naar om dewedstrijden die door A-spelers worden gefloten, te laten begeleidendoor een ervaren scheidsrechter.

Andere belangrijke functies

Op het gebied van Arbitrage onderkennen we nogeen aantal belangrijke functies. Niet onbelangrijk om te noemen: Vooral deze functies kun je vanuit DSC bij het KNKV een opleiding volgen; die door DSC wordt bekostigd.

  • KNKV scheidsrechter: het fluiten van wedstrijden namens DSC. Je wordt na een gedegen opleidingstraject en examen ‘op naam’ aangewezen door het KNKV als neutrale scheidsrechter.
  • Verenigingsscheidsrechter: Het fluiten van breedtekorfbalwedstrijden bij DSC in de senioren en junioren en wanneer er geen neutrale scheidsrechter voor de hogere teams is.
  • Jeugdscheidsrechter EF en BCD. Het fluiten van jeugdwedstrijden bij DSC.
  • Juryvoorzitter: DSC 1, 2, 3, A1 en B1 spelen in de zaal in een dusdanig hoge klasse dat de scheidsrechter een assistent meeneemt. Daarbij is het tevens de bedoeling dat DSC een juryvoorzitter (aanspreekpunt voor de scheidsrechter) levert die zorg draagt voor alle zaken waar de scheidsrechter zich niet mee kan bezighouden. De wedstrijden van DSC 1 worden voorzien van een neutrale juryvoorzitter.
  • Schotklokbediener: DSC 1, 2 en A1 spelen in dezaal met een schotklok. De schotklokbediener zorgt ervoor dat de kokop de juiste manier wordt bediend.

Neem voor meer informatie contact op met Henk Klaassen (scheidsrechter coördinator DSC), h.klaassen@kvdsc.nl