Reiskosten declaratie

Competitiewedstrijden

  • per team (8-tal) wordt voor maximaal 3 wagens de reiskosten naar uitwedstrijden vergoed
  • per team (4-tal) wordt voor maximaal 2 wagens de reiskosten vergoed
  • de eerste 80 kilometer (40 km heen en 40 km terug) worden niet vergoed. De overige kilometers worden uitbetaald á € 0,13 per km indien tijdig gedeclareerd.
  • bij de STC wordt kenbaar gemaakt of het noodzakelijk is een personenbusje in te huren voor het vervoer naar wedstrijden. De STC meldt dit vooraf bij de penningmeester en draagt na toestemming zorg voor de huur.

Oefenwedstrijden / toernooien

Alle vastgelegde oefenwedstrijden c.q. inschrijvingen voor toernooien worden gemeld bij de STC / en of JTC. STC en JTC meldt dit bij de penningmeester

  • per team (8-tal) wordt voor maximaal 3 wagens de reiskosten naar uitwedstrijden vergoed
  • per team (4-tal) wordt voor maximaal 2 wagens de reiskosten vergoed
  • de eerste 80 kilometer (40 km heen en 40 km terug) worden niet vergoed. De overige kilometers worden uitbetaald á € 0,13 per km indien tijdig gedeclareerd.
  • bij de STC wordt kenbaar gemaakt of het noodzakelijk is een personenbusje in te huren voor het vervoer naar wedstrijden. De STC neemt dit op met de penningmeester.

Het is niet toegestaan voor oefenwedstrijden c.q. toernooien één of meerdere personenbusje(s) te huren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de penningmeester.

Declaraties

Binnen 1 maand na de gespeelde wedstrijd dienen declaraties ingediend te zijn via het formulier op de website. Uitbetaling van ingediende declaraties vindt maandelijks plaats.