DSC investeert in de jeugd!

Datum:
28
-
08
-
2023

Inmiddels zijn de eerste korfbal uren van het nieuwe seizoen alweer gemaakt. We kijken uit naar een bijzonder seizoen met veel nieuwe ontwikkelingen. DSC maakt flinke stappen!

Korfbal in Nederland verdient een topclub in het Zuiden, op het allerhoogste niveau. DSC heeft de ambitie om deze topclub te worden. Zowel op sportief als sociaal-maatschappelijk vlak. Een veilige sportomgeving, de beste faciliteiten, topsport in combinatie met een breed sportaanbod en een gezond aanbod in het clubhuis. Spelen in de Korfbal League is onze droom. De authentieke Brabantse gezelligheid is onze brandstof.

DSC realiseert haar maar al te goed dat onze jeugd de toekomst heeft en willen hier ook flink in gaan investeren. Sterker nog, daar zijn al enorm veel stappen in gemaakt de afgelopen maanden. Deze ontwikkelingen zijn maandag 3 juli gepresenteerd aan onze jeugdtrainers en als zeer positief ontvangen.

Ambitieus, een van onze vier kernwaarden. Het technisch beleid binnen de jeugd is onder de loep genomen en daarbij is een nieuwe organisatievorm ontstaan. In de evaluatie met trainers kwam veelvuldig terug dat zij begeleiding nodig hebben op het veld. Dit jaar zijn we, als pilot, bij de F-groep een traject aangegaan vanuit het NOC*NSF in combinatie van de gemeente. Gewerkt wordt aan het pedagogisch klimaat en didactiek binnen het training geven. Met als uiteindelijke doel het bevorderen van een positieve sportcultuur binnen DSC om zo het sportplezier te vergroten bij leden, uitstroom te voorkomen en vrijwilligers te ondersteunen en zo vast te houden. Ook pakken we scouting weer op, en direct met mooi resultaat. Joram, Isa, Marit en Fem zijn onlangs lid geworden en versterken daarmee de jeugd. Dit zijn vereiste om als DSC weer over de gehele jeugd aan de top te raken én te blijven.

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn Niek Storms (eerst F-jeugd, nu E-jeugd), Pia Donkers (E-jeugd) en Joris Houweling (D-jeugd) gestart als trainerscoördinatoren. In de tussentijd zijn Davy Wind (F-jeugd), Guido Brekelmans en Chris Janssen (beiden C-B-A-jeugd) ook aangehaakt als trainerscoördinator. De trainerscoördinatoren zorgen, mede met de andere trainers, dat het vernieuwde beleid gewaarborgd wordt. Dit beleid is onder andere gevormd door gesprekken te voeren en theorie te gebruiken vanuit (het boek van) René Bakker. Mochten er vragen zijn voor deze trainerscoördinatoren, dan zijn zij te bereiken via trainerscoordinator@kvdsc.nl.

Los van het technische en tactische beleid zijn wij verheugd om te melden dat Ilse Dekker en Ilona Vink trainers(coördinatoren) kunnen begeleiden bij het voeren van gesprekken met ouders, spelers of teams. Daarnaast is Ilse actief bezig met het creëren van een veilig sportklimaat en zorgt ervoor dat alle trainers een VOG krijgen. Ook blijven Nikki en Karin Tamminga onze vertrouwenspersonen, zij zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@kvdsc.nl.

Met al deze ontwikkelingen verwachten wij dat onze jeugdopleiding een enorme boost gaat krijgen. Bij deze bedanken wij alle vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Namens het bestuur,

Niels van Kemenade

Bestuur KV DSC

Terug
Datum:
dag
-
maand
-
jaar