ALV 9 november 2022

Datum:
15
-
10
-
2022

Beste leden van DSC,

Wij nodigen jullie graag uit voor de AlgemeneLedenvergadering (ALV) die gehouden wordt op woensdag 9 november 2022, aanvang20.00 uur.

We ontvangen jullie voor deze vergadering graag in onsPaviljoen!

We hopen op een grote opkomst, noteer deze datum alvast in jullie agenda. Tijdens deze vergadering zullen we jullie verder meenemen inde ontwikkelingen binnen onze vereniging.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen ALV 5 juli 2022 (ter inzage vanaf 19.30 uur)
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascontrole
 6. Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Voortgang focusgebieden:
  1. Veilig sportklimaat
  2. Kwaliteitsimpuls ‘core business’ korfballen
  3. Jeugdraad
  4. Ledengroei jongste jeugd
  5. Facelift clubhuis
  6. Sponsoring op topniveau
  7. Social media team
  8. DSC meer dan korfbal
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Bestuur KVDSC

Terug
Datum:
dag
-
maand
-
jaar