Algemene Ledenvergadering 24 juni 2024

Datum:
06
-
06
-
2024

Beste leden van DSC,

Hierbij nodigden we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op maandag 24 juni, aanvang 20.00 uur.

We ontvangen jullie voor deze vergadering graag in ons clubhuis!

De verwachte agenda voor deze vergadering is als volgt.

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren notulen ALV 13 decemeber 2023
  4. Terugblik seizoen 2023-2024
  5. Financiële afwikkeling seizoen 2023-2024
  6. Begroting seizoen 2024-2025
  7. Voortgang kartrekkers
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De notulen van de ALV van 13 december liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage in het clubhuis.

Bestuur KV DSC

Terug
Datum:
dag
-
maand
-
jaar