Leve het verenigen zondag.

Datum:
21
-
01
-
2024

Even terug naar mijn ‘kerstavond’ blog. U weet wel, die over DSC in 2028. Finale gespeeld in Ahoy, 600 leden, etc. Tevens de blog met wat hoofdbrekers. Onder andere of het zou blijven lukken om een vereniging zoals DSC nog overeind te houden met alleen nog maar vrijwilligers. In een artikel op SportknowhowXL werd hier door Koen Breedveld (lector Impact of Sport aan de Haagse Hogeschool) dieper op ingegaan. Hij heeft het over de toekomstbestendigheid van de sportvereniging. En ik denk dat hij de kern raakt.

Voor mij een korte blog deze keer, omdat ik graag verwijs naar het artikel (klik). Zijn slotwoord wil ik u echter niet onthouden:

De maatschappij verandert, verenigingen moeten mee veranderen. We moeten het verenigen rondom sport opnieuw uitvinden. Het zal anders gaan dan honderd jaar geleden. Met andere verhoudingen tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers die barsten van ideeën. Met soepeler overgangen, in plaats van met dichte muren en harde schotten. Ook tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Maar wat al zo lang een functie vervult in het gezond bijeenhouden van een maatschappij, had en heeft een betekenis. Het is nu zaak om die betekenis vast te houden, en opnieuw vorm te geven. Leve het verenigen rondom sport!

Fijne zondag.

Edwin Mulder
Voorzitter KV DSC

Terug