Bezoek zondag.

Datum:
17
-
09
-
2023

Afgelopen donderdag kregen we bij DSC bezoek van de wethouder van sport van de gemeente Eindhoven, Maes van Lanschot. Hij is bezig met een sporttour door de gemeente om vooral kennis te maken met de verschillende sportaanbieders. Hij is zelf van huis uit een hockeyer, had eerlijk gezegd niet zo’n goed (lees: stereotiep) beeld van korfbal en al helemaal niet van DSC.
Het was een leuke kennismaking. Hij was zeer geïnteresseerd en aangenaam verrast. Misschien zien we het zelf niet zo maar zo’n donderdagavond bij DSC, op het moment dat de zon onder en de veldverlichting aangaat, tref je als buitenstaander DSC in al z’n glorie. Het veld vol met kinderen, trainers in herkenbare kleding, trainingen waar het plezier vanaf spat, het clubhuis waar de senioren elkaar ontmoeten en zich klaarmaken voor hun training, waar links en rechts gezellig wordt geouwehoerd, een bespreking in de bestuurskamer en Heidi en Suzanne met de laptops in de aanslag om wat wedstrijden te verzetten. Dit alles maakte indruk op onze wethouder. En daar hebben de ontmoetingen met Pia, die een uiteenzetting gaf van hoe de inspanningen op het gebied van technisch beleid zich vertalen op het veld en met Mieke, die vol trots de training van de G-tjes liet zien, zeker aan bijgedragen. Ronald en ondergetekende mochten de wethouder, samen met Bram Siro, sportregisseur Woensel Noord, rondleiden. Ook nog even in de sporthal geweest. De uitnodiging om een keer een wedstrijd van DSC 1 bij te wonen, staat.

Bij de koffie hadden we nog een interessant gesprek wat ging over de positie van sportverenigingen in de toekomst, het gebruik van sportparken en de bijdrage van een (in dit geval) gemeentelijke overheid daarin. Dan merk je dat ook deze wethouder wel worstelt met zo’n vraagstuk. Consumentisme, zoals het wordt genoemd, is bij veel verenigingen zichtbaar en legt druk op het vrijwilligersbestand. Misschien moeten we wel meer contributie laten betalen, zodat betaalde krachten het werk kunnen doen, zo werd geopperd. Persoonlijk geloof ik daar niet in. Gelukkig ontstaat steeds meer het besef dat de (sport)verenigingscultuur in Nederland een unieke positie inneemt en dus een belangrijke waarde vertegenwoordigt die niet verloren mag gaan. Ook een overheid realiseert zich dat steeds meer. Ik ben van mening dat de sportvereniging meer dan ooit een (of de) oplossing is voor veel maatschappelijke vraagstukken. Juist in een maatschappij die verder individualiseert en waarin alles met één druk op de Iphone binnen handbereik is, zal die behoefte aan écht sociaal contact gaan groeien. Combineer dat met investeren in langer gezond blijven en de sportvereniging zal dé plek zijn waarin deze zaken bij uitstek bij elkaar komen. Gooi daar ook nog een sausje van inclusiviteit en diversiteit overheen en je komt als een soort van automatisch bij korfbal uit. Goud in handen dus. Wel werk aan de winkel als het gaat om het besef bij leden dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Erbij horen is ook bijdragen, de essentie van een vereniging.... verenigen. En hou mooi is het als die bijdrage je als persoon verder laat ontwikkelen. Kijk naar al die jonge trainers op het veld. Zij vullen nu hun rugzak met vaardigheden en inzichten waar ze straks ook in hun maatschappelijke rol, profijt van hebben.

Terug naar de rol van de overheid daarin. Zo’n gemeente is dus gebaat bij sterke, veilige en sociale verenigingen. En dat is wel waar ik op mijn beurt de wethouder op uitgedaagd heb. Met de komst van sportregisseurs, clubkader-coaching en programma’s die je kunt volgen, gefaciliteerd door de gemeente Eindhoven, kun je als club stappen maken in je verdere professionalisering. DSC maakt daar dankbaar gebruik van. Het effect daarvan heeft de wethouder nu met eigen ogen kunnen zien. Maar het kan nog veel meer. Willen we echt naar een Next Level (beetje reclame, ik kan het niet laten), dan moet nog meer worden geïnvesteerd in professionele clubondersteuning, bijvoorbeeld in samenwerking met Summa Sport en Bewegen en Fontys ALO/Sportkunde om clubs sterker te maken en de verbinding met scholen te versterken. Op die manier zullen (nog) meer kinderen gaan sporten. Zo past onze samenwerking met Sportstuif (BSO) die op 1 oktober gaat starten ook prima in dat plaatje. Wat mij betreft is er ook nog een wens om overdag ons clubhuis en veld ter beschikking te stellen aan oudere jongeren om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te bewegen. Je kunt op de achterkant van een bierviltje uitrekenen wat dit aan extra gezonde jaren gaat opleveren. Ik hoop dat we, naast de kennismaking, de wethouder ook een beetje hebben kunnen inspireren. Maar dat we trots mogen zijn op ons cluppie, staat buiten kijf.  

Fijne zondag.

Edwin Mulder
Voorzitter KV DSC

Terug