Vertrouwenspersoon

In een korfbalvereniging ben je nooit alleen. Je hebt te maken met trainers/coaches,ploeggenoten, ouders, supporters etc. Helaas verloopt deze samenwerking onderling niet altijd even prettig. Dan is het fijn om hier vertrouwelijk over te kunnen praten. Dit kan binnen DSC met een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon behandelt de informatie in strikte vertrouwelijkheid en alle acties worden alleen uitgevoerd met instemming van de melder. De vertrouwenspersoon brengt eenmaal per jaar geanonimiseerd verslag uit bij de voorzitter van DSC.

Binnen DSC is Nicky Korten-Kerkhof de vertrouwenspersoon. Wil je iets melden over treiteren,  pesten,  ongewenst gedrag, intimidatie of discriminatie dan kan je contact opnemen voor een afspraak via vertrouwenspersoon@kvdsc.nl

Nicky is in haar dagelijks leven werkzaam als kinderfysiotherapeut op revalidatiecentrum Blixembosch. Ze speelt in DSC Midweek 1.