Bericht van het bestuur

(26-03-2020)
Beste leden en ouders van jeugdleden van DSC,
 
Gisteren heeft het bestuur (via Teams) vergaderd en de gevolgen van de coronacrisis voor DSC besproken. De impact van deze crisis voor DSC is zeker nog niet duidelijk. Pas de komende maanden zal inzichtelijk worden wat de effecten voor de sport en dus ook voor onze vereniging zijn. Hieronder vindt u alvast een aantal acties en antwoorden op vragen die mogelijk leven. We verwijzen hierbij ook door naar de berichtgeving die het KNKV heeft gepubliceerd.

https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus

Voortgang bestuur
Het bestuur blijft t/m eind oktober in de huidige samenstelling werkzaam. Rob Aarts zou eigenlijk per juni terugtreden als voorzitter maar zal dat pas eind oktober/november doen. Ook Ivo Hamersma zal zijn functie tot die tijd blijven vervullen. Er zal veel op ons af komen. Daarom willen we de komende tijd bestuurlijke rust voor de vereniging om antwoorden te vinden op de gevolgen van deze crisis.
 
Contributie
Contributie wordt de komende maanden gewoon geïnd. Natuurlijk liggen alle activiteiten stil maar we zijn wel verplicht onze rekeningen aan de gemeente, het KNKV, verzekeringen e.d. te betalen. De contributie is op dit moment onze enige bron van inkomsten, andere inkomsten zoals uit ons paviljoen zijn weggevallen.
 
Op de ledenvergadering, waarschijnlijk eind oktober, zullen wij de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze vereniging presenteren. Dat is afhankelijk van hoe bijvoorbeeld de gemeente of het KNKV omgaat met verschillende kostenposten. Dan kunnen we mogelijk ook maatregelen nemen m.b.t. de tot dat moment geïnde contributie.
 
Focus op komend seizoen
Inmiddels is duidelijk dat we dit seizoen niet meer gaan korfballen. Het KNKV heeft de competitie stopgezet en de tweede helft van de veldcompetitie eruit gehaald. Dat is vervelend maar wel duidelijk. Voor ons betekent het dat we de focus kunnen verleggen naar seizoen 2020-2021, er vanuit gaande dat we in augustus weer met z’n allen de wei (hopelijk op ons nieuwe kunstgrasveld) in kunnen. Het bestuur gaat in overleg (op afstand) met STC en JTC om dit proces op gang te brengen.

Kamp
De beslissing over het al dan niet doorgaan van ons kamp wordt genomen op of vlak na 6 april. We willen eerst afwachten wat de Nederlandse en Belgische autoriteiten (Kamp is in België) voor maatregelen afkondigen voor de periode na 6 april. Mocht het kamp niet doorgaan dan wordt het betaalde kampgeld natuurlijk teruggestort.

Materiaal lenen
Er zijn leden die graag materialen van DSC willen lenen. We onderzoeken op welke wijze we aan deze vraag tegemoet kunnen komen. Ben je geïnteresseerd om een paal, korf, standaard en/of bal te lenen, laat dit dan weten via info@kvdsc.nl. Afhankelijk van de aanmeldingen gaan we kijken hoe we dat gaan organiseren.
 
Hoe houden we contact? Hoe houden we de vereniging levend?
Dat lijkt ons een mooie uitdaging voor al onze leden. We dagen een ieder uit om creatief te zijn. Hoe houden we DSC onder de aandacht van elkaar. Maak filmpjes, verhaaltjes, tekeningen, foto’s. Stuur ze naar webmaster@kvdsc.nl We plaatsen ze op onze mediakanalen.

Tot slot
Hopelijk mogen we elkaar in juni weer actief ontmoeten. Laten we die maand vooral ook gebruiken om plezierige activiteiten met elkaar te ondernemen. Voor het eerst in jaren is daar ruimte voor in juni. Heb je een idee? Lanceer het, organiseer het.

Schroom niet om ons te mailen, mochten er vragen zijn. Voor dit moment: blijf gezond en let een beetje op elkaar, al is het op afstand.
 
Bestuur KV DSC

bestuur@kvdsc.nl
 
 
[terug]