Invoering verplicht spelregelbewijs

(26-04-2018)

Met ingang van het seizoen 2018 - 2019.

Binnen het korfbal wordt gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Om dit te realiseren heeft het KNKV, na overleg met de verenigingen, besloten tot invoering van een verplicht spelregelbewijs. Dit ook om de sportiviteit en het respect naar elkaar als spelers, maar zeker ook naar de scheidsrechters te bevorderen. Met dat doel trekken NOC*NSF en alle sportbonden samen op. Een heel belangrijk middel daarbij is het vergroten van spelregelkennis onder sporters. In navolging van andere sportbonden als de KNVB (voetbal) en KNHB (Hockey) gaat nu ook het KNKV hier dus mee aan de slag. DSC ondersteunt deze ontwikkeling.

Dit verplichte spelregelbewijs is te behalen op www.korfbalmasterz.nl, een online tool om spelregels te leren en die kennis bij te houden. Dit verplichte spelregelbewijs wordt verplicht vanaf:

Categorie

Wie zijn dit dan?

Ingangsdatum

Senioren

Geboren voor 1-1-2000

1 september 2018

Junioren

Geboren voor 1-1-2002

1 september 2019

Aspiranten

Geboren voor 1-1-2007

1 september 2020


Je kunt hier zelfstandig mee aan de slag. Op de site van www.korfbalmasterz.nl kun je kennis op doen met betrekking tot de spelregels, spelsituaties, maar ook kun je daar oefentoetsen maken.
Je kunt op deze site zoveel oefenen als je wilt. Denk je voldoende te weten over de belangrijkste spelregels van het korfbal, dan is er voor jou een laatste, mooie uitdaging.

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst 5 levels doorlopen. Elk level heeft 10 vragen en je moet er telkens eentje meer goed hebben.

  • bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven
  • bij level 2 moet je minstens 6 juiste antwoorden geven
  • bij level 3 moet je minstens 7 juiste antwoorden geven
  • bij level 4 moet je minstens 8 juiste antwoorden geven
  • bij level 5 moet je minstens 9 juiste antwoorden geven

Deze 5 levels kun je steeds opnieuw doen, zo vaak als je wilt, tot je klaar bent voor de eindtoets.
Als je denkt dat je voldoende kennis hebt, kun je de eindtoets doen. Hiervoor moet je dan linksboven inloggen voor je bewijs. De eindtoets heeft 20 vragen, waarvan je er 16 (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor 3 pogingen.

Via de mail is een activatiecode verstuurd. Als je deze niet hebt ontvangen hebben we geen of een verkeerd mailadres. Neem dan aub contact op met Geert Franse (g.franse@kvdsc.nl)

Hulp.
Vanuit de vereniging kan ondersteuning, bijvoorbeeld via spelregeluitleg worden aangevraagd. Het is ook mogelijk als team een spelregelavond aan te vragen. De spelregels en spelsituaties van Korfbalmasterz worden dan mondeling behandeld. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld i.v.m. dyslexie extra ondersteuning gegeven dient te worden.

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met Geert Franse, g.franse@kvdsc.nl

Opvolging
Het bestuur en de TC houdt de voortgang van alle leden in de gaten en zullen je blijven herinneren tot je het bewijs binnen hebt. Omdat het vanuit de bond verplicht wordt gesteld, zullen er op termijn ook consequenties vastzitten aan het niet hebben van een spelregelbewijs.

Vrijstelling.
Ben je reeds in het bezit van een diploma van de voormalige opleiding Basis B of een scheidsrechterdiploma, dan heb je vrijstelling voor het spelregelbewijs. Natuurlijk dagen we jou en andere leden en ouders wel uit om op Korfbalmasterz.nl je kennis te testen!

Het bestuur

 
 
[terug]